Formspråk - bilderom
 
   Figur mot bakgrunn
   Plassering i ulik høyde
   Størrelse
   Overlapping
   Kontrast
   Farge
   Tekstur/mønster
   Skille seg fra mengden
 
   Frontal perspektiv
   Sammensatt frontal perspektiv
   Omvendt perspektiv
   Parallellperspektiv / isometri
   Sentralperspektiv med 1 forsvinningspunkt
   Sentralperspektiv med 2 forsvinningspunkter
   Sentralperspektiv med 3 forsvinningspunkter
   Krumlinjeperspektiv