Formspråk - bilderom
 
Figur mot bakgrunn

figbak4.JPG (214011 byte) figbak3.JPG (121829 byte) figbak2.JPG (110335 byte)

 

En del av bildeflaten kan gjennom farge, tekstur eller stofflighet, skille seg ut
som figur mot en bakgrunn. Bildet er delt i to plan det ene over det andre
.

 

Konvekse former tolkes lettere som figur enn konkave.

Hva som er figur og hva som er bakgrunn kan veksle.