Formspråk - bilderom
 
Sentralperspektiv med 2 forsvinningspunkter


Du kan vri kuben, slik at en av hjørnene vender mot deg, og tegne den i et topunkts sentralperspektiv. To av veggene får da linjer som skrår mot hvert sitt forsvinningspunkt på horisontlinjen.

Dette er for oss en realistisk tegning, men i mange kulturer kan denne figuren være totalt meningsløs; ingen av de viste flatene er rektangulære, ingen av vinklene er som i virkeligheten.