Formspråk - bilderom
 

Kontrast
 

Vi kan gi figurene ulik kontrast mot bakgrunnen. Stor virker nærme, 
liten kontrast lengre unna.

 

Vi kan kombinere kontrast og plassering.