Formspråk - bilderom
 
Omvendt perspektiv

Tre av sidene er brettet ut. Tre av veggene og en av toppflatene er synlige.
Denne måten å tegne perspektiv finnes ofte i bilder fra middelalderen.
 

En av veggene tegnet rett forfra og de fire som ligger inntil med skrå vinkler i hver sin retning. Vi ser nå i alt fem sider.