Formspråk - bilderom
 

Overlapping

5overlp1.JPG (94711 byte)

 

Ved å la figurene overlappe hverandre kan vi tydelig vise figurenes rekkefølge 
innover i rommet.

 

I gruppen til høyre opphever overlappingen virkningen av kontrast, vertikal 
plassering og størrelse.