Formspråk - bilderom
 

Skille seg fra mengden

En figur som skiller seg ut virker nærmere enn de andre.