Hengeskap i tre med tapphengslede dører

 
  10 trinn vår 06
  10 trinn høst 05

  10 trinn vår 05
  10 trinn høst 04
  10 trinn vår 04
  10 trinn høst 03
  10 trinn vår 03
  10 trinn høst 02

  teknikk
  tegneprosess- eksempler