Hengeskap teknikk

Materiale: hobbyplater ( limtre furu). 5 plater i størrelse 60x250cm, 18mm tykt, er nok til 15 skap. Pris pr skap: ca kr 150,- (hengejern, tapper, skruer, lim og pussepapir inkludert). Tidsbruk: 12x2 timer.
kapps03.jpg (68172 byte) Lærer kløyver og kapper grunndelene til på 
forhånd ved hjelp av sirkelsag og kapp/ gjæresag.
tegn1a.jpg (59216 byte) Skisser tegnes i målestokk 1:4.
Trematerialet har styrke langsmed fibrene, smale former må derfor følge treets fiberretning.
tgnovrf1.jpg (40809 byte) En av skissene velges og forstørres til målestokk 1:1. De ulike delene på tegningen klippes ut og legges over materialstykkene for overføring (likt et stoffmønster).
vippe1.jpg (46861 byte) Toppstykket og dørene kontursages ved hjelp av en vippesag.
rasp1.jpg (47525 byte) Delene formes ved hjelp av rasp og pussepapir.
skjere01.jpg (50174 byte) Skjærejern kan også brukes.
mal1.jpg (50584 byte) Det avmerkes ved hjelp av en mal hvor skruer og tapphengsler i topp og bunnplate skal være.
toppbor1.jpg (52601 byte) Hull til skruer og tapphengsler bores i en benkboremaskin.
jiggskr1.jpg (35699 byte)  
jiggskr2.jpg (43498 byte) Skroget festes på en jigg med tvinger.
jiggskr3.jpg (57003 byte) Sideplatene forbores via hullene i topplaten før skroget skrus sammen med treskruer. Skroget løsnes fra jiggen.
jiggdor2.jpg (44487 byte) En jigg brukes for å oppnå nøyaktig plassering og retning når det borres hull til tapphengslene i dørbladene.
jiggdor4.jpg (49279 byte) Dørene hengsles  ved å skyve  sentrumstapper gjennom hullene på toppen av skapet og inn i hullene på dørbladene.
puss3.jpg (44208 byte) Hyllene strykes med lim på endeflatene og skyves inn på ønsket og oppmålt sted. Stifter eller sentrumstapper satt inn fra utsiden forsterker feste.
beslag1.jpg (41909 byte) Hengeblikkene felles inn og festes med skruer. 
topp2.jpg (60800 byte) Toppstykket festes ved hjelp av sentrumstapper og lim.
kloss.JPG (24296 byte) En liten kloss limes fast på innsiden slik at dørbladene stopper på rett sted når de lukkes.
Et ferdig produkt.