Hengeskap i tre med tapphengslede dører. 10a, 10b, og 10c  høst  2005