Hengeskap i tre med tapphengslede dører laget av elever i 10a, 10b, og 10c  høst 2002


53.jpg (27168 byte) 47.jpg (26266 byte) 04.jpg (28673 byte) 12.jpg (30352 byte) 08.jpg (30829 byte) 09.jpg (27370 byte) 10.jpg (27264 byte) 11.jpg (27341 byte) 06.jpg (26077 byte) 14.jpg (26688 byte) 16.jpg (31077 byte) 18.jpg (25719 byte) 22.jpg (27120 byte) 26.jpg (28164 byte) 27.jpg (26212 byte) 28.jpg (26168 byte) 30.jpg (27657 byte) 32.jpg (25346 byte) 34.jpg (27885 byte) 36.jpg (27093 byte) 37.jpg (27263 byte) 38.jpg (24479 byte) 39.jpg (25339 byte) 43.jpg (29324 byte) 45.jpg (28646 byte) 01.jpg (28254 byte) 52.jpg (28356 byte) 03.jpg (26957 byte) 56.jpg (27581 byte) 57.jpg (28165 byte)