Speil ramme i tre malt med akrylfarger, 10 trinn  vår 2008