Speil ramme i tre malt med akrylfarger

 
   10 trinn høst 06
   10 trinn vår 07
   10 trinn høst 07
   10 trinn vår 08
   10 trinn høst 08

Eksempler på tegneprosesser

   Prosess 01.ppt (1,3 MB)
   Prosess 02.ppt (2,3 MB)

 

   Teknisk veiledning