Formspråk - proporsjoner
 
En proporsjon (fra lat., av pro- og portione 'forhold') er et forhold mellom to eller flere størrelser. Proporsjoner kan også gjelde andre mengdeforhold som f eks, kulørt - ukulørt, ru - glatt, hard - myk, sur - søt, kald - varm.

    Det gylne snitt
    Rot - 2 rektangelet, A - formatene
    Europallen