Det elektromagnetiske spekteret


 Når hvitt lys fra solen passerer et glassprisme brytes og spaltes det opp til et fargespekter. Kortbølget lys brytes mer enn langbølget.

.

Synlig lys har bølgelengder på mellom 380nm og 750nm (1nm = 1/1000 000 mm). Dette utgjør bare en liten del av det elektromagnetiske spekteret. Synsapparatet vårt har bare utviklet følsomhet for den smale delen av spekteret som når gjennom atmosfæren til jorden. Vi er mest følsomme for lys i den grønne delen av spekteret.