Selvportrett tegnet med blyant etter fotografi


  9 trinn høst 05
  9 trinn vår 06

 

 

 

 

 

 

 

anne.aslaksen@bjorasen.gs.oslo.no