Hodeplagg

Idéutvikling, selvstendig arbeid, fordypning, funksjon, materiale, og teknikk
ann-nellie.martinsen@bjorasen.gs.oslo.no
  10 trinn 2005/06