Farger
 
Kontrastforsterkning og fargeforskyvning
(simultankontrast)

En farges lyshet, kulørthet og kulørtone blir påvirket av tilstøtende farger.
Når vi vurderer en farge er det derfor viktig å se den i en relevant sammenheng.

 

Sirkelskivene på kvadratene er fysikalsk fargelike, men virker mørkere mot lys bakgrunn og lysere mot mørk bakgrunn.

 

Ved å gjøre området rundt sirkelskiven til venstre mørkere virker den lysere enn sirkelskiven til høyre.

 

Det er mindre sort i omgivelsene hvor de hvite strekene krysser hverandre, ulik kontrastforsterkning får fram de flimrende flekkene.

 

Sirkelskivene på kvadratene er fysikalsk fargelike men både kulørthet,
kulørtone og lyshet virker svært ulikt avhengig av den tilstøtende fargen.

- rødere og lysere mot sort enn mot hvit bakgrunn
- brunere mot rød bakgrunn og rødere mot grønn bakgrunn
- brungul mot blå bakgrunn og brunlilla mot oransje bakgrunn

 

Sirkelskivene på kvadratene er fysikalsk fargelike men den store sirkelskiven
virker lysere og mer kulørt enn den lille. Ulik fordeling av fargemengde gir fargeforskyvning.