Farger  NCS
 
Nyansetriangelen

   Nyansetriangelen
   Fargekodene i NCS
    Fargenes egenskaper i nyansetriangelens hovedområder


NyansetriangelenTriangelen viser ulike fargenyanser av en kulørtone.  Andelene av egenskapene hvithet, sorthet og kulørthet er variert i jevne trinn. Til høyre maksimal kulørtone (C), til venstre ukulørte farger fra maksimal sort (S) til maksimal hvit (W).

Alle farger som ligger parallelt med:

      W - S har samme kulørthet
      W - C har samme sorthet
       S - C har samme hvithet


Fargekodene i NCSAlle fargene kan gis en entydig tall og bokstavkode som i prosent angir 
andel av egenskapene hvithet, sorthet, kulørthet og kulørtone.

Fargen som er rammet inn på figuren over har betegnelsen:


 

   
bullet S står i fargekoden for Second Edition som er gjeldende NCS språk
bullet0040 betegner nyansen, dvs graden av slektskap med sort (S) og maksimalkuløren (C) = 0% sort og 40% kulørt
bulletY50R betegner kulørtonen som er gul (Y) med 50% rødhet (R)
bulletHvitheten er en funksjon av sorthet og kulørthet:
W = 100% - (0%sorthet + 40%kulørthet) = 60%

 


Fargenes egenskaper i nyansetriangelens hovedområder

På figuren er hovedområdene i nyansetriangelen stiplet inn. 
Ved C; kulørdominerte farger, ved S; sortdominerte farger, ved W; hvitdominerte farger, mens fargene i midtpartiet ikke domineres av noen bestemt egenskap.

Fargene som ligger mellom:
  
- W og C har ikke egenskapen sorthet
   - S og C har ikke egenskapen hvithet
   - S og W har ikke egenskapen kulørthet