Farger
 
Komplementærfarger

Med farger som er komplementære menes farger som utfyller hverandre til en helhet. I ulike sammenhenger kan helhet og komplementærfarge ha svært ulike betydninger. Under er en oversikt over noen ulike definisjoner av komplementærfarger.

Additivt komplementære farger

Av de primære lyskvalitetene som svarer til rødt, grønt og blått kan man fremstille de additive blandingsfargene cyan magenta og gult.

Ved å blande en av de primære lyskvalitetene med blandingsfargene fra de to andre primærfargene, får man "helheten" hvitt lys. Disse fargene betegnes additivt komplementære.


Subtraktivt komplementære farger

En lysfarge som treffer en pigmentfarge med resultatet sort er subtraktivt  komplementære farger.

Fargepigmenter som ved blanding gir grått er subtraktivt komplementære farger.

Fargepigmenter som ved trykking oppå hverandre gir sort er subtraktivt komplementære farger.Komplementærfarger basert på optisk blanding

Farger som fordelt i sektorer på en fargesnurre gir grått ved rotasjon er optisk komplementære.

 

Komplementære farger basert på etterbilder

Fargepar som er et resultat av etterbilde kales komplementære. 
Fest blikket på figuren til venstre i ca 20 sekunder, flytt deretter blikket og se den komplementære fargen over krysset til høyre.

 

Perseptivt polære farger

Nervesystemet kan bare signalisere en av fargene i hvert av parene rødt og grønt, gult og blått og sort og hvitt av gangen. En farge kan f eks ikke både se rød og grønn ut. I det naturlige fargesystemet, NCS, defineres derfor parene gult - blått,  rødt - grønt  og sort - hvitt for opponentfarger. I kulørtonekretsen er fargene ordnet slik at opponentfargene står diametralt overfor hverandre. Fargepar som står diametralt mot hverandre i kulørtonekretsen sies å være komplementære. Den ene fargen har alle de egenskapene som den andre ikke har. Dette gjelder også paret sort/ hvit.