Farger
 
Additiv og subtraktiv fargeblanding
 

Additiv fargeblanding

Å blande farger additivt vil si å legge sammen farget lys til nye og lysere farger. På figuren blandes dyp blått, grønt og rødt lys. Der hvor fargene overlapper får vi de additive blandingsfargene gult, cyan og magenta, når disse tre blandes blir resultatet av addisjonen hvitt. Fargefjernsyn er basert på additiv fargeblanding.

 

Subtraktiv fargeblanding

Ved å trykke gjennomskinnelige trykkfarger på hverandre blandes fargene subtraktivt. De ulike lagene stopper lys av ulike bølgelengder. På figuren er det brukt de tre subtraktive grunnfargene gult, rødt (magenta) og blått (cyan) som, når alle legges over hverandre, blokkerer lyset slik at det dannes en nesten sort flate.

 

Blanding av pigmenter

Farger som framkommer ved å blande to eller flere pigmenter er et resultat av både subtraktiv og additiv fargeblanding.

Når vi f eks ser på en grønnfarge som er laget ved å blande gult og blått pigment vil det blå pigmentet absorbere bølgelengder som svarer til rødt gult og grønt, mens det gule pigmentet vil absorbere rødt grønt og blått. Minst redusert blir lyset i det gule og blå området. Disse bølgelengdene blir så reflektert til øyet hvor det adderes slik at vi opplever det som grønt.