Farger NCS

 
Egenskapslikheter

Ulike farger ligner på hverandre når de har en eller flere fargeegenskaper felles.

    Kulørtonelikhet
    Kulørthetslikhet
    Sorthetslikhet
    Hvithetslikhet
    Nyanselikhet

Kulørtonelikhet


Samme kulørtone men ulik kulørthet, sorthet og hvithet. 
Fargene er kulørtonelike.

 


Kulørthetslikhet

Samme kulørthet men ulik kulørtone, hvithet og sorthet. 
Fargene er kulørthetslike.

 


Sorthetslikhet

Samme sorthet men ulik kulørthet, kulørtone og hvithet.
Fargene er sorthetslike.

 


Hvithetslikhet

Samme hvithet men ulik kulørthet, kulørtone og sorthet.
Fargene er hvithetslike.


Nyanselikhet

Når farger har samme sorthet, hvithet, og kulørthet, men ulik kulørtone kaller vi de for nyanselike.