Formspråk - proporsjoner
 
Europallen

Europallen er en gjenbrukspall for transport av varer standardisert av Den Europeiske Jernbaneunion i 1957. Størrelsen på bæreflaten er  80x120cm. Formålet med standarden er å lette transporten av varer mellom landene i unionen. 

Når man transporterer varer er det viktig å utnytte plassen 100%. Dårlig  utnyttelse fører til unødig høye transportkostnader og belastninger av miljøet. De fleste av varene du får kjøpt i butikken har derfor proporsjoner som går nøyaktig opp i målene på Europallen.Kartongen som inneholder og beskytter forbrukerpakningen er butikkens bestillingsenhet hos grossist. 2 paller med kartonger stables på hverandre slik at totalhøyden på 240cm fyller hele lastrommet.

 

 

Kartongen benyttes også for å stille ut varene i butikkhyllene ved hjelp av lokk eller rivetape. Dybden på hyllene varierer fra 80cm (pall i bunn på reoler) til 30cm (kosmetikkhyller).

brus.jpg (162627 byte) spagetti.jpg (164461 byte) kjeks.jpg (194764 byte)
miks.jpg (149296 byte) hylle.jpg (79794 byte) ketsjup.jpg (160484 byte)
Eksempler på varer som er tilpasset butikkhyllene og europallen.

Under ser du en oversikt over noen av formatene som brukes.