Vurdering

Er behovet løst på en god måte?
punkt Fungerer det ferdige produktet slik man har tenkt seg?
punkt Er brukeren fornøyd?
punkt Er brukeren villig til å betale det produktet koster? Er produktet salgbart?
punkt Er oppdragsgiveren fornøyd?
punkt Fyller produktet de kravene som er stilt til det?
punkt Er det oppdaget nye funksjoner og krav som det er viktige å ta hensyn til?
punkt Hva fungerte bra underveis i arbeidsprosessen? Hva kunne vært gjort annerledes?
punkt Har prosessen avfødt nye ideer som kan brukes i arbeidet videre?