Undersøkelse
Å finne fram til produktets egenskaper, hvilke funksjoner produktet skal ha:
punkt hvilke behov dekkes?
punkt hva skal produktet brukes til? Hvordan?
punkt hvem skal bruke det?, i hvilken sammenheng?
punkt hva med symbolske funksjoner, hva skal produktet fortelle om brukeren?
punkt hvordan skal produktet lages, hva slags materialer og verktøy er til rådighet?
punkt hva med transport, lagring, salg?
punkt hva med miljøhensyn, destruksjon og gjenbruk?
punkt finnes det lignende produkter, hvordan ser disse ut?
punkt hva skal det tåle? Hvor lenge skal det brukes og under hvilke forhold?
punkt hvordan skal produktet transporteres? Hvordan skal emballasjen se ut?
punkt trengs det en bruksanvisning?
punkt hvem skal selge produktet?
punkt hvordan skal produktet gjøres kjent?