Prototyp
En prototyp skal se ut, føles og helst virke som det ferdige produktet.

Protoypen kan brukes for å presentere produktet for bruker og produsent.
Flere endringer kan være nødvendige før produktet kan settes i produksjon.