Ideer og prinsipper

Å bestemme prinsipiell løsning.

Undersøkelsen og arbeidet med funksjonene og kravlisten fører ofte til at ideene "kommer rekenes på en fjøl”. ”Idédugnad”, og ”hjernestorm” er begreper som ofte brukes om denne fasen. Hjernestorm eller "brainstorming" er en egen teknikk (utviklet av Osborn). Det er viktig å følge noen hovedregler:

punkt

arbeid i gruppe

punkt

kritikk må ikke forekomme, vurderinger utsettes til seinere

punkt

oppmuntring til å slippe seg løs, til å fremme dristige, ville, spekulative ideer uten å være redd for å bli kritisert

punkt

tenk uvanlig; det er ikke sikkert at vanlige måter å gjøre ting på er best

punkt

finn så mange ideer som mulig

punkt

bygg på kombinasjoner og forbedringer av egne og andres ideer for å finne fram til nye

Vurder og velg den beste ideen i forhold til kravlista.

Noen ganger er det helt åpenbart hva som er best, andre ganger må en nøyere vurdering til. Bruk god tid på vurdering og valg. Valg i denne fasen er grunnleggende for veien videre.