Detaljform
Å bestemme løsning på detaljnivå.

Når prinsippet er valgt bestemmes detaljene. Prinsippet gis en materiell form. Dette gjøres ved å kartlegge muligheter, for så å vurdere og velge den beste muligheten i forhold til vurderingskriteriene.

Alle former kan brytes ned til grunnstrukturene under. Ved å variere disse på en systematisk måte, kan du finne fram til hvordan produktet ditt skal være. Alle produktets egenskaper, så vel ønskede som uønskede, blir bestemt gjennom disse strukturene.

 

 

Antall
en, to, tre, en håndfull, et dusin, tusen…….?
 

     

Størrelse og dimensjonering
stor, liten, høy, lav bred, tynn, smal………?
 

Formgeometri
spiss, kantede, geometrisk,  rund, organisk, hul, massiv, skallformet…?
 

Plassering og orientering
venstre, høyre, foran, bak, over, under, ved siden, på skrå, vannrett, loddrett……?

 

papir.JPG (34217 byte)

garn.JPG (30280 byte)

treverk2.JPG (54480 byte)

Materiale
hard, myk, tung, lett, sprø, seig, vanntett, strømførende, …...?
 

metall3.JPG (16403 byte)

metall4.JPG (24678 byte)

Overflate
rød, blå, mønstret, ru, grov, blank, kald, varm, glatt,… ?