Behov

Å
finne ut hva brukeren ønsker og sette mål for prosjektet.
En designer setter brukerens behov i sentrum.

Som regel starter arbeidet på oppdrag fra en oppdragsgiver, en klient. Oppdragsgiveren kan være en bedrift eller et enkeltindivid.

punkt lærer eller skolen kan være oppdragsgiver, emne kan f eks velges ut fra målsettinger i læreplanen og behov i nærmiljøet
punkt elevene kan ha opplevd, eller sett et behov på egen hånd
punkt en bedrift kan involveres som oppdragsgiver
punkt prosessen kan starte med en designkonkurranse