Tentamen K&H

9 trinn 2001

Besvarelser

   Fotomodell
   Nisse
   Eiendomsmegler
   Musiker
   Fotballspiller
   Rapper

Oppgave
Det ble trukket ut seks elever.

Oppgaven var todelt; en collage som skulle lages hjemme første dagen, og en tegnedel som skulle gjøres på skolen dagen etter. Tegningene skulle lages i løpet av 2 skoletimer uten veiledning. Alle besvarelsene er lagt ut nederst på siden.

Forberedelser hjemme (dag 1)

  1. bestem deg for en gruppe mennesker med felles interesser og verdier, f eks "skater", "rapper", "basketballspiller", "tungrocker", eller "donaldist"
  2. samle inn brosjyrer, reklamemateriell, medlemsblader, avisartikler o.l. som omhandler eller henvender seg til gruppen
  3. Bruk det du har samlet inn og lag en Collage på et tegnepapir i A3 format. Bruk f eks symboler, logoer, fotografier, tegninger, farger og fonter som kjennetegner gruppen. Klipp og lim nøyaktig. Hele papiret skal være dekket av utklipp.
  4. ta med collagen til skolen i morgen

Collagen skal gi tydelig uttrykk for gruppens interesser og verdier


På skolen (dag 2)
Varighet: 2 skoletimer
Bruk collagen som utgangspunkt og design en mobiltelefon som tydelig viser egenskaper og interesser til gruppen som skal bruke telefonen.
 

Dette kan du gjøre gjennom å variere og velge :

punkt

formgeometri

punkt

størrelse

punkt

antall, plassering og orientering av enkeltdeler

punkt

overflatedekor

punkt

funksjoner og

punkt

materiale
 

Kjennetegn på en god besvarelse
 
punkt

tydelig sammenheng mellom collage, mobiltelefon og brukergruppe

punkt

original løsning

punkt

minst tre skisser hvor du varierer detaljform  (ca 20 min)

punkt

nøyaktig tegning som viser forsiden og baksiden av den valgte telefonen  (ca 60 min)

punkt

nøyaktig klipping, liming, tegning og fargelegging