Speil Teknisk veiledning


Lærer
Materialet kappes fra hobbyplater med dimensjonene 240 X 60 cm.  Hvert speilemne er 30 X 60 cm. (8 speil pr hobbyplate). Emnet kan ikke være lengre eller bredere enn det dobbelte av vippesagens dybde.
Speil uten ramme, 120 X 60 cm, kjøpes billig hos IKEA. Deles opp i 8 emner, hver på 20 X 30 cm med en glasskjærer. Emnene tilpasses senere den enkelte ramme.  Klemmen i høvelbenken er grei å bruke om det skal fradeles mindre biter. Riss først, slå forsiktig på glasset med skaftet og fest i klemma rett nedenfor risset før du knekker av.
Kryssfiner og lister danner lomme for speilet. Listene kan lages ved først å kløyve fra hobbyplata og så dimensjonere til litt mer enn speilets tykkelse på en tykkelseshøvel.

Elev
Du kan finne fram til hvordan speilet skal være ved hjelp av skisser og tegninger. Tegn først minst tre ulike ideer før du velger en av ideene og tegner denne på minst tre ulike måter.

Bildesøk på Internett kan være til hjelp for å finne bakgrunnsinformasjon. Skriv ut og legg ved i arbeidspermen.

Del opp tegningen du skal bruke i et rutenett.

 

Bruk rutenettet og forstørr til naturlig størrelse. Dette er mønsteret du bruker når du overfører til treplata. Først legger du tegningen bak fram mot et lysbord eller et vindu og sverter bak strekene med en blyant. Så teiper du arket rettvendt på materialet og tegner over strekene på nytt. Sverten på baksiden vil da smitte over der du tegner. Ta av mønsteret og forsterk strekene med en blyant.
Skjær ut den utvendige formen med en vippesag. Det skal stå igjen en millimeter med materiale utenfor blyantstreken. Da mister du ikke informasjon om hvordan formen skal være.

Nyttig å vite når du bruker vippesagen.

bulletstå slik at du har vippearmen rett mot overkroppen
bullettenk deg at streken du skjærer etter skal peke i samme retning som vippearmen
bulletstreken skal peke rett mot deg der hvor sagbladet skjærer
bulletskyv materialet framover og på skrå ned mot sagbordet.
bullethold fast og bestemt
bulletLa sagen få tid til å jobbe seg gjennom materialet.
bulletpass på at sagbladet er passe stramt (høy tone når du knipser bladet med fingrene) og at tennene er montert slik at de peker på skrå nedover.
bulletnoen ganger kan materialet være så stort at det stopper mot ryggen i sagen, da må du lirke deg tilbake og sage fra motsatt kant
Når du har saget den utvendige formen borer du et hull i den innvendige formen.
Demonter sagbladet, tre det gjennom hullet og monter tilbake. Nå kan du sage ut den innvendige formen hvor speilet skal være.
For å forme kantene kan du bruke en trerasp før du pusser med pussepapir.
Først grad 40 så grad 150. Husk å følge fiberretningene.
Du kan også forme kanter og lage relieff ved å bruke tollekniv og treskjærerjern. Om du har liten erfaring med å skjære i tre vil du trenge å ha en til stede som kan veilede deg.

Noen råd når du bruker treskjærerjern.

bulletdelen du har igjen etter å ha skåret ut den innvendige formen er grei å bruke til øvelse
bulletjernene må være av høy kvalitet og svært skarpe!
bulletkornene fra pussepapir sløver eggen, vent med eventuell pussing til slutt
bullethold begge hender bak eggen. Om du er høyrehendt, skyver du med høyre og holder igjen med venstre. Om du er venstrehendt gjør du omvendt. Dette hindrer at jernet "glipper"
bulletskyv med hele kroppen
bulletskjær med eller på tvers av fiberretningene
Om du skal male kan du grunne med hvit takmatt akrylmaling. Påfør grunningen med et så tynt strøk som mulig. Da tørker det hurtig og det er lett å få til en jevn påføring. Det vil også være mulig å se eventuelle blyantstreker/mønstre under malingen.
Når grunningen har tørket kan du male med akrylfarger.
Bruk tegningen du har laget!
Maskeringstape er grei å bruke når linjene som avgrenser ulike flater skal være skarpe.
Du har god kontroll på penselen om du holder nærme busta og støtter ved å legge den andre hånden under håndbakken. Om du ønsker nøyaktig "fargelegging": før spissen på penselen fra innsiden av fargefeltet og ut mot ytterkanten. Om du maler linjer; velg en tynn pensel og før busta i lengderetning med linjen du maler.

Legg merke til at speilet vil reflektere den første centimeteren av åpningens bakside. Hvordan skal denne flaten være?

Her festes glassperler ved hjelp av stifter. Malingen er blandet ut med sand for å gi den en ru overflate.
Her er det valgt å behandle med linolje.
Lommen for speilet fester du på baksiden med trelim og spiker.

 

Til oppheng kan du bruke to skruer med bredt hode og litt ståltråd. Fest om mulig skruene slik at du kan gli speilet ut av lommen for rengjøring.
Still ut!
Skriv egenvurdering og en kort rapport om perioden.
  Om du har tid til overs kan du designe klær for brukeren av speilet