Hengeskap i tre med tapphengslede dører laget av elever i 10a, 10b, og 10c  høst 2003


0016.jpg (17669 byte) 0017.jpg (22052 byte) 0018.jpg (17111 byte) 0020.jpg (24194 byte) 0021.jpg (19104 byte) 0022.jpg (20578 byte) 0023.jpg (19124 byte) 0024.jpg (19519 byte) 0025.jpg (22436 byte) 0026.jpg (17741 byte) 0028.jpg (15920 byte) 0029.jpg (17202 byte) 0030.jpg (18157 byte) 0031.jpg (22061 byte) 0032.jpg (20352 byte) 0034.jpg (17971 byte) 0035.jpg (17619 byte) 0036.jpg (17318 byte) 0037.jpg (17728 byte) 0038.jpg (22579 byte) 0039.jpg (17560 byte) 0040.jpg (20787 byte) 0041.jpg (19622 byte) 0042.jpg (17732 byte) 0043.jpg (17499 byte) 0045.jpg (17360 byte)