Hengeskap i tre med tapphengslede dører laget av elever i 10a, 10b, og 10c  høst  2004