Vurderingskriterier

Arbeidsprosessen
...at du har tegnet minst

bullet

10 ulike bokstavtyper av initialene dine

bullet

3 ulike utkast til monogram av den bokstavtypen du velger

bullet

3 ulike fargeforslag til det monogrammet du velger

Produktet
...at monogrammet

bullet

ikke ligner på andres monogrammer

bullet

forteller noe om din identitet eller personlighet

bullet

er nøyaktig tegnet og fargelagt