Arbeidsprosess

m15.jpg (96391 byte) m16.jpg (90146 byte) m14.jpg (76209 byte)
Eksempler på minst 10 ulike bokstavtyper.

Eksempel på minst 3 ulike monogrammer fra samme bokstavtype. Kan du finne igjen bokstavtypen i en av figurene over?