Noen relevante mål fra L97

Kunst og håndverk, 7 trinn

bulletreflektere over hvordan skrift og bilde virker inn på hverandre gjennom eksempler fra grafisk design og reklame, og bruke erfaringene i eget skapende arbeid
bulleteksperimentere med mellomrom og rytme i arbeid med enkel mønsterbygging og ornament og få mulighet til å benytte teknologi,
f eks kopimaskin og data
bulletøve seg i å visualisere egne ideer gjennom enkle skisser og få erfaring med hvordan form, farge og komposisjon kan forsterke bestemte hensikter eller budskap i bilder
bulletarbeide med enkle romskapende virkemidler i tegning og maleri og eksperimentere med form, farge og tekstur gjennom arbeid med enkle grafiske teknikker