Menneske  Skulpturer i leirgods

   teknikk

   9trinn vår 01
   9trinn vår 00
 

9b25.jpg (41058 byte) 9b09.jpg (31000 byte) 9a01.jpg (31233 byte)
9c08.jpg (34246 byte) 9c05.jpg (34311 byte) 9c12.jpg (34245 byte)