Kopp teknikk

Hank
- å lage modeller
kliphnk.JPG (153691 byte) - hankformer klippes i papir 
kjvlhnk.JPG (130935 byte) -  papirformene brukes som mal for å skjære ut hanker fra en kjevlet leireplate
hnkslik.JPG (151106 byte) - hankene bearbeides og festes med slikker på en leireplate.
varhnk2.JPG (159251 byte) - en elevs modeller
Hanker 3.jpg (45303 byte) - modeller fra flere elever

hank og hand.JPG (159169 byte)

- modellene vurderes i forhold til funksjon, holdbarhet,   og utseende
- valg av størrelse, antall, formgeometri og dimensjonering.

 

Hulform
- å lage modeller

klippe2.JPG (49255 byte) - papirmodeller med ulik størrelse, form - geometri, og dimensjonering klippes i papir
oversikt.JPG (153015 byte) - papirhanken limes på
- modellene vurderes i forhold til funksjon, holdbarhet, og utseende 
- valg av størrelse, formgeometri og dimensjonering
 

Produksjon
- å lage koppen

kjevle.JPG (144669 byte) - en leireplate for hulformen, og en mindre/ tykkere for hanken.
skjere.JPG (140610 byte) - papirmodellene kan brukes for å skjære ut hank og hulform
tremal.JPG (138676 byte) En innvendig form, her en trekjegle, er til hjelp når hulformen lages. Et papir rundt den innvendige formen gjør at formen lett kan tas ut etterpå.
sylinder.jpg (40578 byte) Et papprør for plakater som innvendig form. Leira kan bearbeides til dobbeltkrumme flater. Det er også en mulighet å benytte pressformer i gips.
skjot.jpg (41702 byte) Skjøten
La leireplata overlappe og skjær igjennom med en spiss kniv. Skråstill knivbladet slik at skjøten enklere kan trykkes sammen etter påføring av slikker.
Eller som her, behold og utnytt overlappingen.
slikker1.jpg (38186 byte) - bunnen festes med slikker
slikker.JPG (160627 byte) Skjær 1-2 mm utenfor hulformen og glatt med kniven om du ønsker at bunn og vegg skal gå i ett. Eller som her ; tett med slikker og en tynn leirpølse når bunnen fortsetter utenfor.
hank og kopp.JPG (40240 byte) - hanken lages og festes med slikker
(Modeller til venstre.)
to kopper leirhard.JPG (29786 byte) - kopper før råbrann
rbrann1.jpg (34692 byte) - kopper etter råbrann
glasur2.jpg (43866 byte) - påføring av maleglasur
prod10.JPG (110836 byte) - kopper etter glasurbrann