Elbil

Bilene er laget av elever på ulike trinn i vennskapsuka.
   2004/05
   2003/04